Подарочный сертификат

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ТОВ «ПРІМАВЕРА ХОУМ УКРАЇНА»

1. Терміни

1.1. Подарунковий сертифікат – бланк певного номіналу та визначеного строку дії, який надає право Покупцю/Утримувачу придбати товар в магазині Продавця із асортименту, який є в наявності на дату придбання, за виключенням іншого подарункового сертифіката, та за ціною, дійсною на момент придбання товару, на суму, яка відповідає номіналу Подарункового сертифіката. Подарунковий сертифікат не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.

1.2. Продавець (Власник) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Прімавера Хоум Україна», юридична особа, створена за законодавством України, код ЄДРПОУ 43663651, яке є власником Подарункового сертифіката.

1.3. Покупець – юридична або фізична особа, що придбала у Продавця Подарунковий сертифікат. Покупець має право передавати Подарунковий сертифікат третім особам. При передачі Подарункового сертифіката третім особам Покупець зобов’язаний попередити таку третю особу про термін дії Подарункового сертифіката та умови цих «Правил використання Подарункових сертифікатів». Продавець не перевіряє правомірність отримання товару за Подарунковим сертифікатом третіми особами.

1.4. Утримувач Подарункового сертифіката – особа, що пред’являє Подарунковий сертифікат для придбання товарів.

1.5. Магазин Продавця - об’єкт торгівлі, що здійснює свою діяльність під торговою маркою «Прімавера Хоум Україна».

1.6. Товар/Товари – товари та/або група товарів з асортименту, який є в наявності на дату придбання, та за ціною, дійсною на момент придбання товару.

1.7. Придбання Подарункового сертифіката засвідчує укладення між Продавцем та Покупцем Подарункового сертифіката попереднього договору на умовах цих Правил із зобов’язанням укласти основний договір роздрібної купівлі-продажу Товарів протягом строку дії Подарункового сертифіката із асортименту, який є в наявності в магазині Продавця на дату укладення договору роздрібної купівлі-продажу та за ціною, дійсною на момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, на суму, яка відповідає номіналу Подарункового сертифіката. Сума внесених Покупцем грошових коштів складає номінал Подарункового сертифіката та є завдатком , який у випадку укладення основного договору роздрібної купівлі-продажу зараховується в рахунок оплати за придбаний Товар.

1.8. З використанням Подарункового сертифіката можливо придбати будь-який Товар, який пропонується для продажу виключно в магазині Продавця.

1.9. Номінал Подарункового сертифіката – номінальна вартість Подарункового сертифіката, що відповідає сумі внесеного Покупцем завдатку з урахуванням ПДВ, вказується в гривнях.

Номінали Подарункових сертифікатів: 1000 грн, 3000 грн, 5000 грн, 10000 грн.

2. Загальні положення та обіг Подарункових сертифікатів

2.1. Подарунковий сертифікат можливо придбати за готівку або з використанням банківської платіжної карти через касу магазину Продавця або оформивши замовлення через Інтернет-магазин Продавця (www.primavera-home.com.ua), здійснивши безготівковий платіж на банківський рахунок Продавця Подарункового сертифіката.

2.2. Під час придбання Подарункового сертифіката Покупцем сплачується грошова сума, яка дорівнює фіксованому номіналу Подарункового сертифіката та є завдатком, який зараховується в рахунок оплати за Товар, який буде придбаний Утримувачем Подарункового сертифіката у майбутньому.

2.3. Під час придбання Подарункового сертифіката Покупець окрім самого Подарункового сертифіката отримує касовий чек на суму сплачних коштів.

2.4. Подарунковий сертифікат автоматично стає активним відразу з моменту його придбання (у разі придбання через касу магазину Продавця) та протягом 24 годин з моменту отримання Подарункового сертифіката (у разі придбання за безготівковим розрахунком).

3. Порядок придбання Товару з використанням Подарункового сертифіката

3.1. Подарунковий сертифікат може бути використаний виключно під час однієї торгової операції (покупки за одним чеком) або під час оформлення одного замовлення через Інтернет-магазин Продавця (www.primavera-home.com.ua).

3.2. При здійсненні придбання Товару з використанням Подарункового сертифіката у мережі магазинів Продавця, Утримувач повинен пред’явити Подарунковий сертифікат касиру виключно на касі магазину Продавця під час оформлення купівлі Товару, який Утримувач бажає отримати. У разі купівлі Товару через Інтернет-магазин Продавця (www.primavera-home.com.ua), Утримувач може відправити після оформлення замовлення Подарунковий сертифікат кур’єром ТОВ «Нова пошта», у разі здійснення замовлення в інших регіонах України. В такому випадку Товар передається Утримувачу після отримання сертифіката Продавцем.

3.3. Під час здійснення придбання Товару з використанням Подарункового сертифіката, Подарунковий сертифікат вилучається касиром при купівлі в магазині Утримувачем або передається Продавцю у порядку, передбаченому п.3.2. цих Правил та деактивується (стає недійсним).

3.4. Якщо сума покупки перевищує номінальну вартість Подарункового сертифіката, то Утримувач зобов’язаний здійснити доплату різниці між ціною Товару та номіналом Подарункового сертифіката.

3.5. Якщо сума покупки є меншою, ніж номінальна вартість Подарункового сертифіката, то різниця між ціною Товару та номіналом Подарункового сертифіката Утримувачу не компенсується, не переноситься при наступні покупки, виплаті у будь-якій формі не підлягає.

Після здійснення Утримувачем покупки Товару з застосуванням Подарункового сертифіката на суму, яка є меншою ніж номінальна вартість Подарункового сертифіката, зобов’язання Продавця Подарункового сертифіката вважаються припиненими.

3.6. Зобов’язання Продавця Подарункового сертифіката обмежується терміном дії Подарункового сертифіката, Товарним асортиментом, наявним у магазині Продавця, номіналом Подарункового сертифіката, графіком роботи магазину Продавця, а також іншими умовами цих Правил використання Подарункового сертифіката.

3.7. У разі, якщо Покупець не використав Подарунковий сертифікат протягом строку його дії, зобов'язання Продавця щодо відпуску Товару/Товарів по Подарунковому сертифікату припиняються. При цьому, дія Подарункового сертифіката не поновлюється і не подовжується (не пролонгується), а кошти, сплачені за Подарунковий сертифікат, не повертаються Покупцю незалежно від причин пропуску Покупцем строку дії Подарункового сертифіката.

4. Термін дії Подарункового сертифіката

4.1. Термін дії Подарункового сертифіката є обмеженим та становить 6 календарних місяців з моменту його придбання.

4.2. У випадку, якщо протягом терміну дії Подарункового сертифіката Покупцем/Утримувачем не укладено з Продавцем основного договору роздрібної купівлі – продажу Товару шляхом обміну Подарункового сертифіката на Товар, то зобов’язання Продавця Подарункового сертифіката вважаються припиненими, а грошова сума, сплачена за Подарунковий сертифікат, поверненню не підлягає.

Не проведення Покупцем обміну Подарункового сертифіката на Товар протягом терміну дії Подарункового сертифіката вважається відмовою Покупця від укладення основного договору роздрібної купівлі – продажу Товару, а зобов’язання Продавця вважаються припиненими.

4.3. Термін дії Подарункового сертифіката не може бути змінений, продовжений або відновлений.

5. Повернення Подарункового сертифіката та розірвання договору роздрібної купівлі-продажу Товару

5.1. Подарунковий сертифікат не підлягає поверненню та зворотній конвертації в грошовий еквівалент.

Подарунковий сертифікат не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачені за нього кошти поверненню не підлягають.

5.2. Договір роздрібної купівлі-продажу Товару може бути розірваний на підставах та у порядку, що передбачені чинним законодавством України, в магазині Продавця, де він був укладений або у порядку, визначеному правилами користування сайтом Інтернет-магазина Продавця (www.primavera-home.com.ua). У разі розірвання договору роздрібної купівлі-продажу Товару, кошти повертаються у порядку, що передбачені чинним законодавством України.

5.3. Повернення Товару Продавцю у разі розірвання договору роздрібної купівлі-продажу здійснюється за умови обов’язкової наявності в Утримувача розрахункового документа (чека).

5.4. Усунення недоліків та/або істотних недоліків Товару, придбаного з використанням Подарункового сертифіката, проводиться на підставах та у порядку, що передбачені чинним законодавством України.

6. Інші умови

6.1. Власник Подарункового сертифіката залишає за собою право вносити зміни та доповнення до цих Правил використання Подарункового сертифіката.

6.2. Будь-які зміни та доповнення до цих Правил не підлягають попередньому погодженню з Покупцем/Утримувачем.

6.3. Продавець Подарункового сертифіката інформує про внесення змін та доповнень до цих Правил використання Подарункового сертифіката шляхом їх оприлюднення на Інтернет-сайті www.primavera-home.com.ua

6.4. Ці Правила використання Подарункового сертифіката є договором приєднання відповідно до вимог ст.634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Придбанням Подарункового сертифіката, придбанням Товару з використанням Подарункового сертифіката, Покупець/Утримувач засвідчує факт ознайомлення з даними Правилами та підтверджує свою згоду з цими Правилами використання Подарункового сертифіката.

6.5. Продавець Подарункового сертифіката звільняється від обов’язку по наданню Товару за втраченим (пошкодженим) Подарунковим сертифікатом, або від обов’язку повернення сплачених Покупцем грошових коштів при придбанні такого (втраченого/пошкодженого) Подарункового сертифіката та відповідно звільняється від відповідальності за відмову від надання Товару або повернення грошових коштів у випадку втрати (пошкодження) Подарункового сертифіката.

6.6. Продавець Подарункового сертифіката звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі Покупцем Подарункового сертифіката третій особі.

6.7. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за продаж Товару третім особам на підставі Подарункового сертифіката, що був придбаний Покупцем, за умови дотримання Продавцем цих Правил використання Подарункового сертифіката.

6.8. Втрачений (пошкоджений) Подарунковий сертифікат поновленню не підлягає.

6.9. Продавець Подарункового сертифіката має право не приймати Подарунковий сертифікат у випадку наявності сумнівів в його оригінальності та/або наявності пошкоджень.

6.10. Ризик випадкової загибелі, пошкодження або втрати Подарункового сертифіката несе Покупець/Утримувач з моменту придбання Подарункового сертифіката.

6.11. Ці Правила використання Подарункових сертифікатів вводяться в дію Наказом директора ТОВ «Прімавера Хоум Україна».

Подарочный сертификат 1000 грн.
NEW
В НАЛИЧИИ
1 000 грн.
Подарочный сертификат 3000 грн.
NEW
В НАЛИЧИИ
3 000 грн.
Подарочный сертификат 5000 грн.
NEW
В НАЛИЧИИ
5 000 грн.
Подарочный сертификат 10000 грн.
NEW
В НАЛИЧИИ
10 000 грн.
Фильтры товаров
Бренд
Цена

грн.  –  грн.

  • 1000грн.
  • 10000грн.