Договір публічної оферти

Нижченаведений текст є Договором публічної оферти (у розумінні ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України) між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРІМАВЕРА ХОУМ УКРАЇНА» (надалі - Продавець) та фізичною особою (надалі - Покупець), який включає в себе усі суттєві умови організації купівлі-продажу Товару дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин). Надалі Покупець та Продавець разом іменуються – Сторони, а кожен окремо – Сторона.

1. Загальні положення .

1.1. Умови цього Договору публічної оферти (надалі - Договір) визначають взаємовідносини Продавця та Покупця щодо придбання Товару через сайт Інтернет-магазину і є однаковими для всіх Покупців.

1.2. Правовідносини за цим Договором регулюються законодавством України, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Цивільн им Кодексом України № 435-IV від 16 січня 2003 року, Закон ом України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03 вересня 2015 року.

1.3. Факт здійснення Замовлення підтверджує, що Покупець приймає та погоджується з усіма умовами цього Договору.

2. Терміни та визначення.

2.1. «Інтернет-магазин» - засіб для представлення або реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину , а саме с айт, що належить Продавцю та знаходиться за адресою https://primavera-home.com.ua/ (надалі - Сайт), створений для ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем Товар ом на фотознімках, що містяться на Сайті, а також його характеристиками і вартістю, та укладення договорів купівлі-продажу такого Товару за допомогою мережі Інтернет.

2.2. «Товар» - предмети, що пропонуються Продавцем до придбання в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.

2.3. «Продавець» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІМАВЕРА ХОУМ УКРАЇНА», місцезнаходження за адресою: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 18А, код ЄДРПОУ 42295879.

2.4. «Покупець» - фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність - користувач Сайту, яка має намір придбати Товар та приймає умови цього Договору, тобто публічну оферту Інтернет-магазину, або є такою, що вже придбала Товар;

2.5. «Менеджер» - представник Продавця, уповноважений приймати Замовлення у будь-який спосіб, передбачений цим Договором, а також обробляти його;

2.6. «Замовлення» - результат досягнення згоди між Покупцем та Продавцем щодо виду Товару, його моделі, кольору, розміру, параметрів, кількості, загальної вартості, що підлягає оплаті за Договором, способу оплати Товару Покупцем, способу доставки Товару та строку виконання Договору ;

2.7. «Шоурум» - меблевий салон Продавця, в якому знаходиться виставлений на Сайті Товар, та який розташований в ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича,
буд. 26;

2.8. «Товар на індивідуальне замовлення» - Товар ексклюзивного характеру, який замовляється та поставляється Продавцем виключно на замовлення Покупця.

3. Предмет Договору.

3.1. Продавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити цей Товар. 

3.2. Основні характеристики Товару вказані на Сайті Інтернет-магазину.

4. Порядок оформлення Замовлення.

4.1. Покупець в письмовому (електронному) або усному вигляді оформлює Замовлення в Інтернет-магазині, шляхом:

4.1.1. додавання обраного Покупцем Товару у спеціальне меню «В к ошик» на Сайті;

4.1.2. усної розмови по телефону із Менеджером за номером телефону +380 (67) 752 72 80 ;

4.1.3. надсилання електронного повідомлення із найменування обраного Товару та його характеристиками на електронну адресу Продавця kyiv.primavera@gmail.com.

4.2. В залежності від обраного способу оформлення Замовлення, визначеного у п. 4.1.1.-4.1.3. цього Договору, Покупцю буде повідомлена загальна г рошова сума, що підлягає оплаті за Замовлення, в один із наступних способів:

4.2.1. в електронному повідомленні на електронну адресу Покупця, вказану Покупцем при реєстрації на Сайті;

4.2.2. в спеціальному меню «Кошик» на Сайті;

4.2.3. усно по телефону при розмові з Менеджером.

4.3. У випадку відсутності у Продавця обраного Покупцем Товару, Продавець повинен повідомити про це має право виключити такий Товар із Замовлення або скасувати Замовлення шляхом направлення Покупцеві електронного повідомлення на електронну адресу , вказану Покупцем при реєстрації на Сайті.

5. Ціна Договору та п орядок оплати Товару.

5.1. Ціна Договору визначається вартістю обраного Покупцем для Замовлення Товару, яка вказана на Сайті біля відповідного Товару.

5.2. Розрахунки за цим Договором між Сторонами провадяться виключно в національній валюті України – гривнях .

5.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем після оформлення Замовлення на умовах попередньої оплати у розмірі 100% (сто відсотків) від вартості Товару в один із наступних способів:

5.3.1. безготівкова оплата на Сайті за допомогою платіжної системи LiqPay або Приват24 карткою Visa чи Master Card;

5.3.2. безготівкова оплата на підставі виставленого Продавцем рахунку-фактури шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця грошових коштів;

5.3.3. готівкова оплата безпосередньо в Шоурумі.

5.4. У випадку оплати Покупцем Товару у спосіб, визначений п. 5.3.1. або п. 5.3.2. цього Договору, датою оплати Покупцем Товару є дата зарахування такої суми коштів на поточний рахунок Продавця.

6. Термін та вартість доставки Товару.

6.1. Доставка Покупцю оплаченого Товару здійснюється компанією-перевізником «Нова пошта».

6.2. Термін доставки Товару залежить від вказаного Покупцем в Замовленні пункту призначення Товару та повідомляється Менеджером при оформленні Замовлення. Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар не пізніше 60 (шістдесяти) днів з моменту акцептування цієї публічної оферти та здійснення оплати Товару, а Товар на індивідуальне замовлення Покупця – не пізніше 3 (трьох) місяців з моменту акцептування цієї публічної оферти та здійснення оплати Товару на індивідуальне замовлення.

6.3. Вартість доставки Товару оплачується Покупцем окремо і залежить від ваги Товару, пункту призначення і діючих тарифів компанії-перевізника. Вартість доставки Товару розраховується Менеджером та повідомляється Покупцю при оформленні Замовлення.

6.4. Після оформлення Замовлення Покупець отримує від Менеджера номер товарно-транспортної накладної для відстеження відправленого Товару.

7. Обов'язки Продавця.

7.1. Виконувати умови цього Договору.

7.2. Передати Покупцю Товар згідно із Замовленням, за умови виконання Покупцем умов цього Договору щодо оплати Товару .

7.3. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування для передачі Покупцю .

8. Обов'язки Покупц я.

8.1. До оформлення Замовлення Покупець зобов’язується:

8.1.1. Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору є для нього неприйнятними;

8.1.2. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті ;

8.2. Після оформлення Замовлення Покупець зобов’язується:

8.2.1. Оплатити Товар у порядку, передбаченому цим Договором .

8.2.2. При прийманні Товару одразу перевірити його по кількості, якості, комплектності та відповідності Замовленню.

9. Порядок отримання та повернення Товару.

9.1. Обов’язок Продавця передати Товар вважається виконаним, а Товар вважається переданий Покупцеві з моменту відвантаження (здачі) Товару перевізникові для доставки Покупцеві за товарно-транспортною документацію.

9.2. Ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару, а також право власності на Товар переходить до Покупця з моменту виконання Продавцем обов’язку з передачі Товару.

9.3. Приймання Товару по кількості, якості та комплектності проводиться Покупцем в момент його фактичного отримання від компанії-перевізника за товарно-транспортною документацією.
Покупець зобов’язаний дотримуватись наступних умов приймання Товару:

9.3.1. Покупець зобов’язаний в присутності працівника компанії-перевізника перевірити, чи були дотримані встановлені правила перевезення, що забезпечують запобігання пошкодження Товару, перевірити цілісність тари (пакування) та, у разі виявлення пошкоджень тари (пакування), скласти за участю компанії-перевізника акт про виявлені пошкодження. За відсутності такого акту претензії Покупця щодо якості доставленого Товару розглядатися не будуть.

9.3.2. Огляд Товару, пакування якого марковано з позначкою «Скло» або «Крихке», Покупець повинен здійснити безпосередньо в присутності працівника компанії-перевізника. При виявлені розбитого, тріщин, подряпин і таке інше, Покупець повинен скласти акт про виявлені пошкодження за участю компанії-перевізника. За відсутності такого акту претензії Покупця щодо якості доставленого Товару розглядатися не будуть.

9.3.3. Покупець також зобов’язаний перевірити відповідність Товару оформленому Замовленню, а також відсутність наявних недоліків Товару (недостачі/некомплектності/неналежної якості) і, у випадку їх виявлення, письмово заявити про це Продавцю, направивши Акт рекламації протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати приймання Товару Покупцем від компанії-перевізника, а також забезпечити зберігання Товару неналежної якості в умовах, що запобігають погіршенню його якості. При відсутності такої заяви від Покупця Товар вважається прийнятим Покупцем як належний (у кількості, комплектності та належної якості, визначених умовами Договору та Замовленням).

Після спливу визначеного в цьому пункті строку для заявлення Покупцем претензій, претензії щодо якості Товару, а також претензії по кількості, комплектності Товару, Продавцем не приймаються і не розглядаються.

9.3.4. Якщо між Продавцем і Покупцем виникнуть розбіжності про характер виявлених недоліків (щодо якості) Товару і причини їх виникнення, то для визначення якості Товару Покупець зобов’язаний провести експертизу якості, залучивши незалежну компетентну експертну організацію. В разі залучення експерта до Акту рекламації Покупець зобов’язаний додати також експертний висновок. Висновок експертизи має містити причини неналежної якості Товару (вина виробника або Продавця), із зазначенням обставин щодо відсутності можливої вини Покупця.

9.4. Претензії Покупця щодо кількості та/або якості та комплектності Товару розглядаються Продавцем і можуть бути визнані обґрунтованими тільки при умові дотримання Покупцем вимог п.п. 9.3.-9.3.4. цього Договору. У випадку, якщо Покупцем не буде здійснено візуальний огляд та перевірку Товару на відповідність Замовленню у порядку та строки, визначені у п.п. 9.3.-9.3.4. Договору, надалі, у разі виявлення недоліків (пошкоджень), невідповідності Товару або у випадку встановлення недостачі Товару (комплектуючих), Покупець не буде мати права посилатися на обставини неналежно проведеної передачі Товару, а так само на неналежно виконані Продавцем договірні зобов’язання на такій підставі.

9.5. У разі визнання Продавцем претензій Покупця щодо кількості та/або якості та комплектності Товару обґрунтованими та прийняття рішення про задоволення рекламаційних вимог Покупця, Покупець має право за своїм вибором:

9.5.1. вимагати від Продавця безоплатного усунення недоліків Товару або відшкодування витрат, здійснених Покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;

9.5.2. вимагати від Продавця заміни Товару на аналогічний Товар належної якості або на такий самий Товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

9.5.3. вимагати від Продавця відповідного зменшення ціни;

9.5.4. відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми.

9.6. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про заміну Товару неналежної якості або усунення недоліків, доставка такого Товару Продавцю та його повернення Покупцю здійснюється Продавцем. У разі відсутності Продавця у місцезнаходженні Покупця доставка Товару здійснюється Покупцем за рахунок Продавця.

9.7. Вимога Покупця про заміну Товару неналежної якості або усунення недоліків задовольняється Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів. У разі відсутності необхідного Товару вимога Покупця про заміну Товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу Покупця про заміну Товару у встановлені строки неможливо, Покупець на свій вибір має право пред'явити Продавцю інші вимоги, визначені п. 9.5. цього Договору.

9.8. У разі пред'явлення Покупцем вимоги про відповідне зменшення ціни Товару для розрахунку береться ціна Товару на момент пред'явлення вимоги про зменшення ціни.

9.9. Покупець має право розірвати Договір та вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару.

В такому разі, Покупець зобов’язується повернути замовлений ним Товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару неналежної якості.

Після повернення Покупцем Товару, Продавець зобов’язаний повернути Покупцю сплачену грошову суму за Товар протягом 30 (тридцяти) днів з моменту повернення Продавцю Товару.

9.10. Витрати, пов’язані з поверненням Товару, покладаються на Продавця, та, у разі понесення таких витрат Покупцем, відшкодовуються Продавцем.

9.11. Для здійснення права на розірвання Договору Покупець повинен зберігати одержаний Товар у незміненому стані.

9.12. Покупець не має права відмовитися від Договору та вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми, якщо такий Договір стосується Товару на індивідуальне замовлення.

10. Відповідальність Сторін.

10.1. У випадку порушення зобов язання, що виникає з цього Договору (надалі іменуєтьс я «порушення Договору »), винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

10.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

10.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10.2. Сторона, яка порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

10.3. У випадку обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний , непередбачуваний характер, які виключають можливість або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

10.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

10.5. Сторона, що посилається на обставину непереборної сили має надати відповідне підтвердження (свідоцтво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

11. Гарантійні зобов'язання.

11.1. Акцептуванням дійсною публічної оферти Покупцем означає, що Покупець ознайомлений і згодний з технічними можливостями Товару, з вимогами по експлуатації та обслуговуванню Товару, а також з умовами гарантійного ремонту.

11.2. Гарантійні зобов’язання відповідно до цього Договору поширюються виключно на меблі, не включаючи вироби зі скла та дзеркала, аксесуари, елементи декору та товари для освітлення (надалі – Гарантійний товар). Продавець здійснює гарантійний ремонт і заміну Гарантійного товару, що вийшов з ладу з вини Продавця, протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати передачі Гарантійного товару. Гарантії не поширюються, якщо ушкодження, часткове або повне знищення Гарантійного товару виникли внаслідок недотримання або порушення Покупцем (у т.ч. третіми особами) вимог (норм і правил), які пред’являються до Гарантійного товару.

11.3. Строк заміни неякісного Гарантійного товару, ремонт якого неможливий, визначається за окремим узгодженням Сторін.

11.4. Строк гарантії переривається при виявленні дефектів (недоліків) у Гарантійному товарі. Після усунення Продавцем вказаних дефектів (недоліків) і складання акту прийому виконаних робіт перебіг строку гарантії поновлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку гарантії на Гарантійні товари, щодо яких усувались дефекти (недоліки), не зараховується.

11.5. Продавець не відповідає за дефекти, виявлені в межах гарантійного строку, якщо вони сталися внаслідок:

- природного зносу Гарантійного товару або його частини;

- неправильної експлуатації Гарантійного товару Покупцем та/або використання не за цільовим призначенням;

- неналежного ремонту Гарантійного товару, який здійснено самим Покупцем або залученими ним третіми особами.

11.6. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків Покупець повинен заявити про них Продавцю в 10 (десяти) денний строк з дня їх виявлення, направивши Продавцю Акт рекламації з обов’язковим додаванням фото/відео фіксації виявлених дефектів.

11.7. Представник Продавця має право прибути до Покупця для огляду заявлених Покупцем дефектів. Продавець протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Акту рекламації аналізує причини недоліків Гарантійного т овару і по його результатах дає відповідь на претензію, в якій відмовляє від задоволення вимог Покупця або визначає порядок їх задоволення.

12. Інші умови.

12.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті https://primavera-home.com.ua/.

12.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

12.3. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення.

12.4. Покупець несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

12.5. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти , яка представлена у цьому Договорі, у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Покупцем за оформлене в Інтернет-магазині Замовлення.

12.6. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

Акцепт дійсної публічної оферти означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу Товару (публічної оферти Інтернет-магазину).

12.7. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та вважається укладеним у письмовій формі.

12.8. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.

12.9. Інформація, що надається Покупцем , є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет-магазину .

12.10. Акцептуванням Договору або оформленням Замовлення Покупець надає добровільну згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на електронну адресу Покупця.

12.11. Покупець надає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: використовувати персональні дані з бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.12. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.13. Покупець підтверджує, що повідомлений про порядок та умови обробки своїх персональних даних.

12.14. Продавець попереджає, що Товари можуть незначною мірою відрізнятись від їх зображень у Інтернет-магазин і.

12.15. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634. ЦК України.

12.16. Будь-які претензії можуть бути надіслані на електронну або поштову адресу Продавця.

13. Строк дії Договору та порядок його розірвання .

13.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження від Покупця оплати грошової суми за Товар на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

13.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, оформленій у письмовому вигляді , окрім випадків, передбачених цим Договором.

14. Вирішення спорів.

14.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

14.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.